Om Strömvalls

Entreprenörsanda och nyfikenhet har varit viktiga drivkrafter genom åren och enmansföretaget har utvecklats till ett företag med ca. 50 anställda, alla självgående och ansvarsfulla med målsättning att utföra ett gott arbete.

Om Strömvalls

Entreprenörsanda och nyfikenhet har varit viktiga drivkrafter genom åren och enmansföretaget har utvecklats till ett företag med ca. 50 anställda, alla självgående och ansvarsfulla med målsättning att utföra ett gott arbete.

Projekt

Södertälje Centralstation

Nya plattformar (perronger), nya stoppbockar, nya spår och växlar, ny kanalisation, ny el och signalanläggning. Vi har…

Driftplats Lindesberg

Vegetationsavtagning och terrasseringsarbeten. Krossning av Ca. 130.000 ton berg. Lastbilstransporter av Ca. 30.000 ton jordschakt och 50.000…

Driftplats Storå

Vegetationsavtagning och terrasseringsarbeten. Krossning av Ca. 130.000 ton berg. Lastbilstransporter av Ca. 30.000 ton jordschakt och 50.000…

Golfbana Lindesberg

Vegetationsavtagning och terrasseringsarbeten. Krossning av Ca. 130.000 ton berg. Lastbilstransporter av Ca. 30.000 ton jordschakt och 50.000…

Schaktarbeten Skiftinge

Vegetationsavtagning och terrasseringsarbeten. Krossning av Ca. 130.000 ton berg. Lastbilstransporter av Ca. 30.000 ton jordschakt och 50.000…

Emulsionsfabrik åt Svevia

Schakt och fyllnadsarbete för tillbyggnad av potatispackeri.

Tillbyggnad av LEV i Odensbacken

Schakt och fyllnadsarbete för tillbyggnad av potatispackeri.

Markarbete Hållsta Eskilstuna

Byggnation av nya lokalgator, gång och cykelbanor samt ny VA-anläggning.

VARFÖR VÄLJA STRÖMVALLS?

Strömvalls kan erbjuda dig som kund en helhetslösning med maskintjänster, transporter, material, projektering och mättjänster.