Övrigt

Trä- och betongarbeten

Genom vår erfarenhet och breda kompetens erbjuder vi som ett naturligt komplement till våra anläggningstjänster även byggnation och betongarbeten. 

Vi åtar oss att projektleda och lägga betonggrund i samband med vårt helhetsåtagande. Finns behov av tillhörande byggnadskonstruktion har vi också den kompetensen inom företaget.

Maskinuthyrning

Vi har tillgång till en stor maskinpark och erbjuder oss uthyrning till partners och kunder. Exempel på maskiner för uthyrning:

  • Vältar
  • Lastmaskiner

Kontakta oss för intresse av andra maskiner.