Kvalitet & miljö

FR2000

Sedan våren 2018 genomgår hela företaget certifiering enligt ledningssystemet FR2000. Ledningssystemet är tredjepartscertifierat inom följande områden:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • Kompetens
  • Brandskydd
  • Socialt ansvarstagande
Medlemsskap
Kontaktperson
Daniel Wigerfelt

Entreprenad

070-088 89 70

daniel.wigerfelt@stromvalls.se