Markarbete Hållsta Eskilstuna

Projektdetaljer
Utfört
KundAB Södermännen
ByggherreEskilstuna kommun
Beskrivning

Rivning och saneringsarbeten.

Byggnation av nya lokalgator, gång och cykelbanor samt ny VA-anläggning.

Bilder
Kontaktperson
Daniel Wigerfelt

Entreprenad

070-088 89 70

daniel.wigerfelt@stromvalls.se