Asktippen Hulinge Örebro

Projektdetaljer
Utfört2019-2020
KundOBK Sverige AB
ByggherreEON
Beskrivning

Schaktarbeten för att bygga om den gamla askdeponin till bränslelager till värmeverket i Örebro.

Vi har flyttat ca. 120.000 m3 material och byggt drygt 1 km ny väg.

Bilder
Kontaktperson
Daniel Wigerfelt

Entreprenad

070-088 89 70

daniel.wigerfelt@stromvalls.se