Nyheter

Sveriges största logistikprojekt

31 oktober 2022

Mysticó projektet startades upp i Juni 2022 och är just nu inne i den mest intensiva delen av markarbete. I samarbete med andra entreprenörer bereder Strömvalls marken för en logistikanläggning på ca. 72 000m2. Det är också ett av Sveriges största logistikprojekt under 2022 med en bearbetad yta om 135.000 m2. Daniel Heed och Strömvalls har haft en central roll i projektet under dess framfart. Detta innebär att vi har fått använda många av våra resurser, från projektledning och mätteknik till schakt och- transportenheter.

Vi intervjuar vår projektledare Daniel Heed som jobbar på plats åt vår kund AB Södermännen som platschef för markarbetet.

 

Vad jobbar ni med just nu?

Terasseringsarbeten för byggnad och körytor. Vi utför även en utskiftning av lös lera och fyller tillbaka med berg och morän under en del av huset samt avtäckning och losshållning av berg, berget krossar vi på plats för att kunna återanvända det i projektet.

Vad är din roll på bygget?

Jag är inhyrd av Aktiebolaget Södermännen som projektledare/platschef för markarbetet.

Vad är Strömvalls roll?

Strömvalls levererar projektledning, mättekniska tjänster och maskiner till projektet.

 

Vad är unikt med detta projekt?

Det sägs att projektet är ett av Sveriges största logistikprojekt som startas under 2022, byggnaden är ca. 72.000 m2. Bearbetad yta i projektet är sammanlagt 135.000 m2.

Vilka utmaningar har du/ni stött på?

Geotekniken är en utmaning, mängden berg har ökat i projektet och vi har partier som består av lös lera som måste skiftas ur. Produktionstiden är också en utmaning där det krävs god samordning och samarbete mellan beställaren och entreprenörer.

Har några speciella lösningar tagits fram?

I det här projektet kommer vi att testa prefabtillverkade plintar till grundläggningen, främst av säkerhets- och arbetsmiljöskäl då det fram till årsskiftet kommer pågå kontinuerlig losshållning/sprängning av berg på arbetsplatsen.

Vilka av Strömvalls tjänster har nyttjats?

Projektledning/arbetsledning, projektering, mättekniska tjänster, modeller till maskinstyrning. Samt användning av grävmaskiner, bandschaktare, dumprar och lastbilar.

Hur har samarbetet med mot och andra entreprenörer fungerat?

Det fungerar jättebra, utan våra samarbetspartners skulle vi inte klara av att leverera efterfrågade tjänster.

 

Projektfakta

Byggherre: Sneden AB

Totalentreprenör: Logistic Contractor Entreprenad AB

Markentreprenör: Aktiebolaget Södermännen (vår beställare).

Byggtid: Juni 2022 – November 2023

 

Dokument

Projektrapport LC.pdf

 

Bilder

Se alla bilder från projektet

Fler nyheter

Till nyheter