Nyheter

Projektrapport Asktippen

9 mars 2023

Projektet vid Hulinge bränsledepå har nu pågått i över ett år och går nu in i slutfasen. Med OBK som beställare och EON som slutkund hjälper Strömvalls till med markarbetet och tillhörande transport- och maskinlösningar.

Hulinge har sedan 80-talet använts som lagringsplats för EONs brukade aska. Sedan 2018 avtäcktes marken och i stället började man använda platsen för lagring av biobränsle som flis, spån, bark och stamved.

Projektet består bland annat av att gräva två avskärande diken med tillhörande reningsanläggning och ny cistern samt en tillhörande sedimenteringsficka. Man kommer även att sluttäcka hela ytan med asfalt om 80000 m2. Utöver detta höjs dammarna och gummiduk läggs ut i slänterna till dikena. Man passar även på att se över områdesskydd och belysning på området.

Projektet går nu under våren 2023 in i slutfasen och Strömvalls tackar OBK Sverige för förtroendet.

Läs mer och besök OBKs hemsida genom denna länk: OBK Hulinge