Södertälje Centralstation

Total ombyggnad och upprustning av Södertälje C

Kund: NRC Group

Byggherre: Trafikverket

Beskrivning

Nya plattformar (perronger), nya stoppbockar, nya spår och växlar, ny kanalisation, ny el och signalanläggning.

Vi har utfört delar av markarbeten samt ansvarat för mätning och mängdreglering i projektet.

Relaterade projekt