Driftplats Lindesberg

Bärighetsåtgärder Driftplats Lindesberg

Kund: NRC Group

Byggherre: Trafikverket

Beskrivning

Rivning och återbyggnad av spår.

Ny dränering och återbyggnad av kanalisation.

Urgrävning av Ca. 16.000 m3 dåliga massor som ersätts med ny bergkross och makadam.

Vi har även utfört all mätning och mängdreglering i projektet.

Relaterade projekt