Asktippen Hulinge Örebro

Asktippen Hulinge Örebro

Kund: OBK Sverige AB

Byggherre: EON

Slutfört: Årsskiftet 2019/2020

Beskrivning

Schaktarbeten för att bygga om den gamla askdeponin till bränslelager till värmeverket i Örebro.
Vi har flyttat ca. 120.000 m3 material och byggt drygt 1 km ny väg.

Relaterade projekt