Om Strömvalls

Historia & affärsidé

Strömvalls bildades 1979 och bestod till en början endast av en lastbil, 1985 köptes lastbil nr 2 in och det blev dags för den första anställningen.

1988 förvärvade vi den första grävmaskinen sedan dess har det rullat på och verksamheten har utvecklats från ett renodlat åkeri till ett mer maskinentreprenadföretag.

Bild på Bengt och en ”Volvo LV 64 från 1931”

Entreprenörsanda och nyfikenhet har varit viktiga drivkrafter genom åren och enmansföretaget har utvecklats till ett företag med drygt 50 anställda, alla självgående och ansvarsfulla med målsättning att utföra ett gott arbete.

Kvalitet och Miljö

Miljö

Våran miljöledningsmanual följer standarden
enligt SS-EN ISO 14001:2004

Kvalitet

Våran kvalitetsmanual följer standarden
enligt SS-EN ISO 9001:2008

Sedan våren 2018 genomgår hela företaget certifiering enligt ledningssystemet FR2000. Ledningssystemet är tredjepartscertifierat inom följande områden:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • Kompetens
  • Brandskydd
  • Socialt ansvarstagande