Strömvalls förnyar certifikat

Sedan våren 2018 genomgår hela företaget certifiering enligt ledningssystemet FR2000. Ledningssystemet är tredjepartscertifierat inom följande områden:

  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • Kompetens
  • Brandskydd
  • Socialt ansvarstagande